آخرین اخبار : 

الگوی دوختن آستین پفی

آموزش دوخت آستین پفی

روش دوخت آستین پفی   ۱- پارچه را چهارلا می کنیم به عرض نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت و به طول قد آستین خودمان به اضافه قوس آستین مورد نظر ۲۰ تا ۲۵ و بعد عدد به

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام