آخرین اخبار : 

الگوی دوخت بلوز یقه گرد گشاد

آموزش دوخت بلوز یقه گرد گشاد

 درس دوم – دوخت بلوز  یقه گرد گشاد پارچه را به اندازه ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت دولا می کنیم. روش برش ۱- طریقه برش این بلوز نیز مانند درس شماره ۱ می باشد با این تفاوت که