آخرین اخبار : 

الگو دوخت ذومیزی

رومیزی چهل تکه

یک رومیزیه ساده و کوچک با هنر چهل تکه دوزی تصویر بزرگ: مراحل دوخت:

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام