آخرین اخبار : 

الگو دوخت پیراهن

آموزش دوخت پیراهن سایز بالا

معمولا توی هر ژورنال لباس بوردا چند تا لباس برای افراد درشت اندام هم هست.بد نیست این دفعه یک لباس هم برای این افراد بزاریم تصویر بزرگ: راهنمای الگو :