آخرین اخبار : 

الگو شماره دوزی مدل سر آشپز

مدل شماره دوزی

یک مدل جدید شماره دوزی براتون گذاشتم به همراه نقشه کوبلن سرآشپز امیدارم بدوزیدش !!! 😀   نقشه    : راهنمای رنگ ها:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام