آخرین اخبار : 

الگو پیراهن دخترانه

آموزش دوخت پیراهن دخترانه

یک پیراهن دخترانه ساده و زیبا که نیازی به رسم الگو روی کاغذ نداره و تمام محاسبات روی خود پارچه انجام می شه تصویر بزرگ    : راهنمای دوخت۱       : راهنمای دوخت۲ :