آخرین اخبار : 

الگو پیراهن مجلسی

پیراهن طبقه ای

یک نمونه از پیراهن مجلسی طبقه ای.    

آموزش دوخت پیراهن ساده مجلسی

این مدل یک پیراهن مجلسی ساده و البته شیکه. راهنمای الگو:  

آموزش دوخت پیراهن زنانه مجلسی

میتونید این پیراهن شیک رو با پارچه نرمی مثل ریون بدوزید.     راهنمای الگو:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام