آخرین اخبار : 

بافت ساق پوش

آموزش بافت ساق پوش بافتنی

این ساق پوش رو من با ۴۰ دانه بافتم بافتش رو میتونین هر بافتی که دوست دارین ببافین من اینجا بافت جودانه استفاده کردم که بافتش یه این ترتیب هست : رج اول : ۱ دانه از زیر + ۱

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام