آخرین اخبار : 

بافت كروكوديل

آموزش گره کورکودیل در قلاب بافی

 آموزش گره پرکاربرد کورکودیل در قلاب بافی        نکته : برای بافت گره کورکودیل در کل همیشه در نظرداشته باشید که مضربی از ۵ به اضافه ۱ یعنی اگر دو گل بخواهیم ببافیم باید ۱۱ زنجیره بزنیم   برای شروع