آخرین اخبار : 

بافت مدل توری حصیری

آموزش بافت مدل توری حصیری

من برای بافت این مدل ۲۹ دانه سر انداختم . رج اول : یک دانه حاشیه + ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه اول رو که نبافته بودید روی این دو دانه

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام