آخرین اخبار : 

بافت پایه کوتاه در بافتنی

آموزش قلاب بافی بافت پایه کوتاه

بافت پایه کوتاه Single Crochet چهار زنجیره می زنیم و تصویر بالا به دست می آید. پایه کوتاه هایی که می زنیم در هر کدام از این اشک ها زده می شود. من یک رج بافته ام و از ابتدای