آخرین اخبار : 

بافت یقه پیراهن

بافت یقه

دانه هایی راکه در بافت برای یقه در سنجاق نگه داشتیم را از یک سر شانه در میل می گیریم. جلو و پشت کار با هم . فاصله رجها را دانه می گیریم به طوری که فاصله ای نباشد و همه را از یک

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام