آخرین اخبار : 

بافت یقه

آموزش بافت یقه

سلام فانیذ عزیز خوشحالم که  مطالب توی وب برات جالب و به درد بخوره گفته بودی کاموا برای یه بلوز گرفتی که ضخیمه و زود بالا میره  پس برای یقه وحلقه باید از دانه های کمتری استفاده کنی ۱۵تا برای

بافت یقه

دانه هایی راکه در بافت برای یقه در سنجاق نگه داشتیم را از یک سر شانه در میل می گیریم. جلو و پشت کار با هم . فاصله رجها را دانه می گیریم به طوری که فاصله ای نباشد و همه را از یک

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام