آخرین اخبار : 

برش و دوخت مقنعه بنددار

آموزش برش و دوخت مقنعه بنددار

    برای برش این مدل مقنعه، نیازی به الگوی کاغذی ندارید و می توانید آن را روی پارچه های کرپ و حریر برش بزنید.     یک متر پارچه برای قد معمولی کافی است؛ ولی اگر می خواهید قد