آخرین اخبار : 

بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

آموزش دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

درس نهم – دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم. ۲- از دولای بسته ۸ تا ۱۰ سانت داخل و ۶ سانت پائین