آخرین اخبار : 

ترسیم الگوی آستین

آموزش رسم الگوی آستین

آموزش خیاطی – طریقه رسم الگوی آستین اندازه های لازم: دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام