آخرین اخبار : 

تزئین دمپایی با روبان

تزئین دمپایی با روبان

یک روش دیگه برای زیبا کردن دمپایی یا صندل استفاده از روبان هست   مراحل تزئین