آخرین اخبار : 

تزیینات صندل

تزیین دمپایی

این روش تزیین رو می شه روی دمپایی ها وصندل های ساده انجام داد. تصویر بزرگتر: روش ساخت۱: روش ساخت۲: روش ساخت۳:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام