آخرین اخبار : 

تزیین آینه

مدل قاب آینه

امروز آموزش ساخت ی مدل قاب آینه براتون گذاشتم: می تونید از این مل برای تزیین آینه داخل حمام و دستشویی استفاده کنید! تصویر بزرگ قاب آینه: مراحل ساخت۱ قاب آینه  :   مراحل ساخت۲:   مراحل ساخت ۳ :