آخرین اخبار : 

تزیین اسکناس با تا

تزیین اسکناس با تا

تزیین اسکناس با تا زدن می تونیم مثلا برای عیدی دادن پول از این روش برای قشنگ کردن عیدیمون استفاده کنیم. مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲ : مراحل ساخت۳

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام