آخرین اخبار : 

تزیین با خمیر چینی

خودکار با تزئین خمیر چینی

من اومدم.مثلا قرار بود خیر سرم با یه عالمه انرژی بیام ولی همچین که پامو گذاشتم در محل کار چنان ضد حالی خوردم که نگو.یه عالمه کار ریختن سرم.ولی من که از رو نمی رم. از اونجایی که مهر نزدیکه

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام