آخرین اخبار : 

تزیین سیسمونی نوزاد

تزیین سیسمونی نوزاد

این طرح شماره دوزی برای سیسمونی نوزاد جالبه .من یه نمونه که روی پیش بند انجام شده رو براتون می زارم طرح بزرگ شماره دوزی روی پیش بند : نقشه شماره دوزی روی پیش بند :

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام