آخرین اخبار : 

تزیین شیرینی رولت

آموزش تزیین رولت

یک تزیین زیبا با خامه و ایسینگ برای شیرینی رولت. تصویر بزرگ: مراحل تزیین۱: مراحل تزیین۲: مراحل تزیین۳: مراحل تزیین۴:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام