آخرین اخبار : 

حوله گلدوزی شده

حوله شماره دوزی شده (گلدوزی)

انداختن طرح های شماره دوزی شده روی حوله . تصویر بزرگ: نقشه:

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام