آخرین اخبار : 

خرس پولیشی

آموزش دوخت خرس پولیشی

آموزش عروسک خرسی پولیشی. تصویر بزرگ:                      راهنمای دوخت: الگو :                             الگو۲:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام