آخرین اخبار : 

درست کردن کش سر

آموزش دوخت کش مو

می تونین تو خونه و از تکه پارچه های باقیمانده از خیاطی یه کش مو درست کنین. تصویر بزرگ: راهنمای دوخت:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام