آخرین اخبار : 

دستبند قیطانی هفت و هشتی

آموزش بافت دستبند قیطانی

دستبند های قیطانی رنگی رو خودتون ببافین. تصویر بزرگ: مراحل بافت:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام