آخرین اخبار : 

دوبنده قلاب بافی

دوبنده قلاب بافی

یه مدل لباس که در اوج زیبایی ساده بافته میشه و از وصل کردن موتیف های دایره ای به دست میاد تصویر بزرگ دوبنده قلاب بافی: نقشه موتیف دوبنده قلاب بافی :