آخرین اخبار : 

دوختن یقه فرانسوی

آموزش دوخت یقه فرانسوی

 روش دوخت یقه فرانسوی   ۱- روی مقوا مستطیلی به عرض ۳ و به بلندی ۲۵ سانت می کشیم. ۲- از سمت راست و پایین مستطیل ۲ سانت بالا می رویم به صورت هلال و به ۸ سانت مانده به