آخرین اخبار : 

دوخت بلوز آستین پفی

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

دوخت بلوز آستین کیمونو پفی ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. ۲- از دولای بسته پارچه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته ۷ تا ۹ سانت پایین می

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام