آخرین اخبار : 

دوخت روکش مبل

روکش مبل و صندلی

پیراهن مبل و صندلی دوختن روکش تازه برای یک صندلی کهنه و قدیمی که حتی ممکن است رنگ چوب آن هم ریخته باشد، راه حل بسیار کم هزینه و خوبی است که سیمایی جدید به صندلی می دهد و ما

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام