آخرین اخبار : 

دوخت عروسک انگری برد

ساخت عروسک انگری برد

بازم یه آموزش عروسک سازی با جوراب گذاشتم براتون  آموزش ساخت عروسک انگری برد . عروسکی که جدیدا خیلی طرفدار پیدا کرده تصویر بزرگ عروسک انگری برد : مراحل ساخت عروسک انگری برد۱ : مراحل ساخت عروسک انگری برد ۲ : مراحل ساخت