آخرین اخبار : 

دوخت پرده اشپزخونه

دوخت پرده آشپزخونه

پرده ای زیبا برای آشپزخونه با استفاده از تکه پارچه ها و کمی خلاقیت. تصویر بزرگ: الگو:   مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲:    

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام