آخرین اخبار : 

دوخت پیراهن یقه کتابی

آموزش دوخت بلوز یقه کتابی هلال

درس ششم  – دوخت بلوز  یقه کتابی هلال   ۱- پارچه را طبق اندازه های گفته شده در درس شماره ۵ دولا می کنیم. ۲- تمام قسمت های برش این درس مانند درس شماره ۵ است. ۳- در روی سجاف،