آخرین اخبار : 

دوخت گاو کوچولو

دوخت عروسک پارچه ای گاو کوچولو

آموزش دوخت یه گاو کوچولوی پارچه ای بامزه. تصویر بزرگ: مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲: مراحل دوخت۳:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام