آخرین اخبار : 

راهنمای ساخت گردنبند کنفی

گردنبند کنفی

این گردن بند رو می شه هم با رشته های کنف و هم با قیطان درست کرد تصویر بزرگ  گردنبند کنفی راهنمای ساخت گردنبند کنفی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام