آخرین اخبار : 

روشهای دانه کم کردن در بافتنی

ssk در بافتنی

  دانه کم کردن به روش ssk یعنی دو دانه رو روی میل راست  میلغزانیم طوری که انگار داریم زیر میبافیم و بعد هر دو رو با هم  زیر میبافیم. منبع: babyknits.niniweblog.com

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام