آخرین اخبار : 

روش بافت سوسماری

بافت سوسماری

هر نوع بافتی که میخواهید با مدل بافت سوسماری انجام دهید، باید با ضریبی از عدد ۵ بعلاوه ۴  دانه بافتتان را سر بگیرید من برای نمونه با ۱۹  دانه برایتان بافتم یعنی  ۱۹=۴+۳ *۵   و به این ترتیب ادامه دادم … پیشنهاد