آخرین اخبار : 

روش بافت ژاکت دخترانه کلاه دار

ژاکت دخترانه کلاه دار

مدل بافت :نخودی توری                        برای بچه ۴تا ۵سال                    با نخ نازک و میل ۳ برای هر پیش جلو ۴۵ دانه برای پشت ۸۵ دانه برای آستین۵۰ دانه برای کلاه ۹۰ دانه برای شرع کار چند رج رکن می زنیم بعد