آخرین اخبار : 

زرافه بادکنکی

عروسک سازی با بادکنک (زرافه)

مواد لازم برای ساخت زرافه بادکنکی :یه یادکنک دراز زرد و یه ماژیک مشکی دیدین کاری نداشت؟ راهنمای ساخت زرافه بادکنکی :