آخرین اخبار : 

زنجیره زدن در قلاب بافی

آموزش بافت پفکی

  این هم آموزش زنجیره زدن و بافت پفکی         برای زنجیره زدن اول یه نخ رو دور قلاب بپیچید و گره بزنید     به این صورت     بعد نخ رو دور انگشتتون بپیچید  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام