آخرین اخبار : 

زیر بشقابی

مدل های زیر بشقابی

اینم یک مدل زیبا از زیر بشقابی کاغذی. تصویر بزرگ: مراحل ساخت:  

زیر بشقابی کودک

امروز براتون آموزش دوخت یک مدل زیر بشقابی ناز کودکانه گذاشتم امیدوارم بدوزید و استفاده کنید! تصویر بزرگ  : الگو۱: الگو۲     : راهنمای دوخت۱: راهنمای دوخت۲   : راهنمای دوخت۳: راهنمای دوخت۴: