آخرین اخبار : 

ساخت دستبند کریستالی

آموزش ساخت دستبند کریستالی

اینم یک دست بند با دونه های کریستالی تصویر بزرگ : مراحل ساخت۱         :                      مراحل ساخت۲ :  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام