آخرین اخبار : 

ساخت عروسک ژاپنی با خمیر چینی

ساخت عروسک ژاپنی با خمیر چینی

ساخت یک عروسک ژاپنی بامزه با خمیر چینی. تصویر بزرگ:    مراحل ساخت۱:                    مراحل ساخت۲: مراحل ساخت۳:                 مراحل ساخت۴:

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام