آخرین اخبار : 

ساخت گردنبند هلالی

گردنبند هلالی

برای ساخت این گردنبند باید نخ به ترتیب شماره ها از نگین یا مروارید ها بگذره راهنمای ساخت: