آخرین اخبار : 

سرهمی بچه گانه

بافتنی مدل سرهمی بچه گانه

سایز : سال(۴/۳ – ۲) ماه ۱۸/۱۲ – ۹/۶ – ۳/۱ سایز با سانتی متر : (۱۰۴/۹۸ – ۹۲/۸۶) ۸۰/۷۴ – ۶۸/۶۲ – ۵۶/۵۰ مقدار کاموا : (۲۵۰-۲۰۰)۲۰۰-۱۵۰-۱۵۰ گرم ضخامت کاموا : ۱۷ دانه و ۳۴ رج = ۱۰*۱۰ سانت

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام