آخرین اخبار : 

شقایق شماره دوزی

آموزش شماره دوزی (گلدوزی)

طرحی ساده برای شماره دوزی. تصویر بزرگ: نقشه و راهنما: