آخرین اخبار : 

شلوار بافتنی

بافت شلوار پیش بندی

بافت شلوار پیش بندی   سلام دوستان آموزش بافت شلوار پیش بندی برای بافت قسمت پشت شلوار بافتنی  به روش زیر عمل میکنیم : بافت را از قسمت مچ پا شروع میکنیم. ۲۴ دانه سر بیندازید و سه سانت بافت ساده ببافید.

سرهمی نوزادی ( شلوار پیش بندی )

سرهمی نوزادی ( شلوار پیش بندی ) سرهمی نوزادی به رنگ ارغوانی  ۶۷۲ کلاف ۳ عدد میل شماره : ۳ سن : ۶ تا ۹ ماهگی تکنیک های بکار رفته در بافت : بافت ساده و بافت دانه برنجی  قسمت

آموزش بافت شلوار بافتنی

۳۶ دانه سرمی اندازیم. رج اول: ۲تا زیر ۲ تا رو رج دوم: ۲تا زیر ۲تا رو . . . ۴-۵ سانت به همین ترتیب میبافیم. رج اول بعد از کشباف: دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را