آخرین اخبار : 

شماره دوزي روي حوله

شماره دوزی روی حوله

شماره دوزی روی حوله مواد لازم: • تور شماره دوزی مستطیل شکل با طولی برابر با عرض حوله به اضافه ۴ سانتی متر و به عرض ۵ سانتی متر • سوزن مخصوص شماره دوزی • سوزن ته گرد • قیچی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام