آخرین اخبار : 

شماره دوزی حاشیه پارچه

شماره دوزی حاشیه حوله

اینم چند تا حاشیه شماره دوزی که واسه کار روی حوله خیلی جالبه. چهار طرح۱: چهار طرح۲: نقشه۱: نقشه۲: